Đăng kí

Đăng nhập

Cập nhật

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Đăng kí

HOTLINE

 0909. 247 428

1. Gói âm thanh nhỏ - JBL EON208P -  công suất 300W

- Phục vụ ~ 50 khách

- Hội trường nhỏ, nhà nguyện, phòng tập Rehearsal, biểu diễn Acoustic, sự kiện, party

Bao gồm: Hệ thống loa JBL EON208P, 2 micro dây, dây tín hiệu, chân loa, chân micro.

 

Giá cho thuê ngắn hạn: 1.200.000/ ngày, buổi.

Giá cho thuê dài hạn: thỏa thuận

 

2. Gói âm thanh nhỏ - Fender Passport Event - công suất 375W

- Phục vụ ~ 80 khách

- Hội trường nhỏ, nhà nguyện, phòng tập Rehearsal, biểu diễn Acoustic, sự kiện, party

Bao gồm: Hệ thống loa Passport Event, 2 micro dây, dây tín hiệu, chân loa, chân micro.

 

Giá cho thuê ngắn hạn: 1.400.000/ ngày, buổi.

Giá cho thuê dài hạn: thỏa thuận

 

3. Gói Âm Thanh Vừa - hệ thống loa Active Electrovoice công suất 600W

- Phục vụ ~ 100 khách

- Hội trường nhỏ, nhà nguyện, phòng tập Rehearsal, biểu diễn Acoustic, sự kiện, party

Bao gồm: Hệ thống 2 loa EV ZLX12P, Mixer Yamaha 12line, 3 micro dây, dây tín hiệu, chân loa, chân micro.

Giá cho thuê ngắn hạn: 2.000.000đ/ ngày, buổi.

Giá cho thuê dài hạn: thỏa thuận

 

3. Gói Âm Thanh Vừa - hệ thống loa Active Electrovoice công suất 1200W

- Phục vụ ~ 150 khách

- Hội trường nhỏ, nhà nguyện, phòng tập Rehearsal, biểu diễn Acoustic, sự kiện, party

Bao gồm: Hệ thống 2 loa EV ZLX12P, 1 loa Sub, 1 loa monitor, Mixer Yamaha 12 line, 3 micro dây + 1 không dây, dây tín hiệu, chân loa, chân micro.

Giá cho thuê ngắn hạn: 2.500.000đ/ ngày, buổi.

Giá cho thuê dài hạn: thỏa thuận