Đăng kí

Đăng nhập

Cập nhật

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Đăng kí

HOTLINE

 0909. 247 428

Lắp đặt mới hoàn toàn hệ thống âm thanh nhà thờ giáo xứ Lưu Phương ngày 8/7/2018.

 

- Hệ thống bao gồm 8 loa vệ tinh soundking H-08, 2 loa ca đoàn EV ELX-200 active, 1 loa nhạc cụ Roland KC-600.

- Hệ thống mixer Allen & Heath ZED-22FX, 3 micro cổ ngỗng, 8 cheap watches micro phone Audix/Senh và 1 micro không dây AP-41.

- Hê thống loa ngoài trời gồm Ampli E42.EU LABGRUP & 4 loa Inter M HS-30