Đăng kí

Đăng nhập

Cập nhật

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Đăng kí

HOTLINE

 0909. 247 428

1. Sample guitar cổ nhạc, sến

 

 

2. Sample Nylon Guitar- Bossanova

 

 

3. Giới thiệu - bộ tiếng nhạc cụ dân tộc trên EA7: tranh, sáo, bầu, kìm, cò, nguyệt..

 

4. Nhạc trữ tình:

 

 

5. Demo tổng quát: